Biologia
 
Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u dziecka, jeżeli matka prawidłowo rozróżnia barwy, a ojciec jest daltonistą. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u dziecka, jeżeli matka prawidłowo rozróżnia barwy, a ojciec jest daltonistą.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

D - allel determinujący prawidłowe rozróżnianie barw

d - allel determinujący wystąpienie daltonizmu

 

Skoro matka prawidłowo rozróżnia barwy, może być homozygotą dominującą lub heterozygotą: X D X D , X D X d

Aby ojciec był daltonistą wystarczy, aby w jego genotypie występował jeden allel recesywny: X d Y

 

Należy rozpatrzyć dwa przypadki:

 

Przypadek 1 - matka jest homozygotą dominującą:

P: X D X D    x   X d Y

F 1 :

 

X D

X D

X d

X D X d

X D X d

Y

X D Y

X D Y

Prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u dziecka: 0%.

 

 

Przypadek 2 - matka jest heterozygotą:

P: X D X d    x   X d Y

F 1 :

 

X D

X d

X d

X D X d

X d X d

Y

X D Y

X d Y

Prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u dziecka: 50%.