Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Omów przebieg doświadczenia, na którego podstawie Gregor Mendel sformułował prawo niezależnego dziedziczenia cech. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Omów przebieg doświadczenia, na którego podstawie Gregor Mendel sformułował prawo niezależnego dziedziczenia cech.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Do doświadczenia Mendel wziął dwie odmiany grochu zwyczajnego, które różniły się dwoma cechami: kolorem i powierzchnią nasion. Skrzyżował zatem groch o nasionach żółtych i gładkich, czyli o cechach dominujących z grochem o nasionach zielonych i pomarszczonych, czyli o cechach recesywnych. Mendel wziął do doświadczenia osobniki z linii czystych, tzn. homozygotycznych pod względem badanych cech. W pokoleniu F otrzymał 100% osobników o nasionach żółtych i gładkich. W pokoleniu F nastąpiło z kolei rozszczepienie cech i pojawiły się cztery klasy osobników w stosunku 9:3:3:1.