Biologia
 
Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W podwójnej helisie DNA sąsiadujące ze sobą pary nukleotydów oddalone są od siebie o 0,34 nm. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W podwójnej helisie DNA sąsiadujące ze sobą pary nukleotydów oddalone są od siebie o 0,34 nm.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

0,34 nm - odległość pomiędzy nukleotydami

170 mln - ilość p.z. w cząsteczce DNA

6,8 µm - długość chromosomu podczas metafazy

 

Aby obliczyć długość cząsteczki DNA należy pomnożyć ilość p.z. przez odległość pomiędzy nukleotydami:

170 000 000 x 0,34 nm = 57 800 000 nm 

57 800 000 nm : 1000 = 57 800 µm 

 

Aby obliczyć ile razy zmniejszy się długość cząsteczki DNA poczas  podziału, należy podzielić długość cząsteczki przez długość chromosomu metafazowego.

57 800 µm : 6,8 µm = 8 500 = 8,5 tys.

Odpowiedź:  Długośc tej cząsteczki zmniejszy 8,5 tys. razy.