Biologia
 
Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego parę zasad komplementarnych tworzy zasada purynowa z zasadą pirymidynową 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, dlaczego parę zasad komplementarnych tworzy zasada purynowa z zasadą pirymidynową

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Zasada pirymidynowa zbudowana jest z jednego sześcioczłonowego pierścienia, z kolei zasadę purynową tworzą dwa pierścienie - jeden sześcio-, drugi pięcioczłonowy. Jeśli pirymidyna połączy się z puryną otrzymamy trzy pierścienie znajdujące się pomiędzy szkieletem cukrowo-fosforanowym. Połączenie zasad w ten, a nie w inny sposób powoduje, że odległość między nićmi DNA jest w każdym miejscu mniej więcej taka sama. Gdyby połączyły się dwie pirymidyny to w podwójnej helisie powstałyby przewężenia, a gdyby połączyły się dwie puryny - zgrubienia. Dzięki takiemu połączeniu zasad nici w cząsteczce DNA są do siebie równoległe.