Biologia
 
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Zlecając wykonanie podstawowych badań krwi, lekarz chce ustalić, który z parametrów 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zlecając wykonanie podstawowych badań krwi, lekarz chce ustalić, który z parametrów

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a)

1. pH krwi

2. ciśnienie parcjalne O 2 i CO 2

3. ciśnienie tętnicze krwi - zbyt niskie ciśnienie krwi uniemożliwia dostarczenie do komórek substancji odżywczych i tlenu, z kolei zbyt wysokie ciśnienie może doprowadzić np. do wylewu krwi do mózgu.

4. stężenie glukozy we krwi

 

b) Tego typu wrażenie (delikatny ból) umożliwia receptorowa funkcja skóry.