Biologia
 
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Na podstawie dostępnych źródeł informacji określ znaczenie bakterii oddychających beztlenowo w obiegu azotu w przyrodzie. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie dostępnych źródeł informacji określ znaczenie bakterii oddychających beztlenowo w obiegu azotu w przyrodzie.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Oddychające beztlenowo bakterie, które biorą udział w obiegu azotu w przyrodzie to m.in. bakterie denitryfikacyjne.  Proces  denitryfikacji zachodzi w warunkach beztlenowych i polega na redukcji azotanów(III) i azotanów(V) do wolnego azotu cząsteczkowego lub tlenków azotu uwalnianych do atmosfery. Bakterie denitryfikacyjne odgrywają więc rolę w obiegu azotu w przyrodzie. Mimo iż azotany gromadzą się w glebie, ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie, spływają wraz z nią do wód gruntowych. Denitryfikatory przyczyniają się do lokalnych strat azotu glebowego. Denitryfikacja ma również duże znaczenie w rozkładzie martwej materii.