Fizyka
 
Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Ile atomów zawiera... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Liczbę atomów pierwiastka obliczymy korzystając ze wzoru:

gdzie: m - masa próbki

          M - masa molowa pierwiastka

          N A - liczba Avogadra

Podstawiamy dane liczbowe

Odpowiedź:  W 1 mikrogramie radu znajduje się atomów