Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Energię na dowolnej orbicie obliczamy korzystając z wzoru:

Tak więc dla trzeciej orbity energia ta wynosi:

`E_3=-1/3^*21,76*10^(-19)J=-2,42*10^(-19)J`