Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie:

Aby obliczyć zakres wartości, w których mieści się praca wyjścia dla elektronów wolframu należy obliczyć energię jaką dostarczono przy pierwszym naświetlaniu oraz przy drugim. To wyznaczy granice, w zakresie których mieści się praca wyjścia dla wolframu

Energia fotonów przy pierwszym naświetlaniu

Energia dla fotonów przy drugim naświetlaniu

`E=6,63*10^(-34)J*s*1,5*10^(15)Hz=9,945*10^(-19)J `

`E=(9,945*10^(-19)J)/(1,6*10^(-19)J/eV)=6,21eV `

Praca wyjścia dla wolframu będzie się więc zawierać w przedziale `4,14eV<W_w<=6,21eV`