Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Oblicz pierwszą prędkość kosmiczną... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

`T_G=7,15\ "doby"=617760s `

`G=6,67*10^(-11)(N*m^2)/(kg^2) `

Szukane:

`V_(IJ)=? `

Rozwiązanie:

Pierwszą prędkość kosmiczną dla Jowisza wyznaczymy ze wzoru:

`V_(IJ)=sqrt((GM_J)/(R_J)) `

Aby można było obliczyć tą prędkość, potrzebna nam jest znajomość masy Jowisza. Wyliczymy ją dzięki znajomości danych dotyczących jego księżyca - Ganimedesa.

Na księżyc krążący wokół Jowisza działa siła dośrodkowa, która wyrażona jest jako siła przyciągania grawitacyjnego pomiędzy Jowiszem a księżycem

`F_g=G(M_J*m)/R_G^2 `

`F_d=(mV^2)/R_G` gdzie `V=(2piR_G)/T_G` , a więc `F_d=(4pi^2mR_G^2)/(T_G^2*R_G)`

Przyrównując obie siły będziemy w stanie wyznaczyć masę Jowisza

`F_g=F_d `

`G(M_J*m)/R_G^2=(4pi^2mR_G^2)/(T_G^2*R_G) `   skracamy obustronnie przez `m`  oraz mnożymy przez `R_G^2` 

`GM_J=(4pi^2R_G^3)/T_G^2 `    dzielimy przez `G` 

`M_J=(4pi^2R_G^3)/(T_G^2*G)` 

Tak wyznaczoną masę Jowisza podstawiamy do wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną

`V_(IJ)=sqrt((GM_J)/(R_J)) `

`V_(IJ)=sqrt((G*(4pi^2R_G^3)/(T_G^2*G))/(R_J))=sqrt((4pi^2R_G^3)/(T_G^2*R_J))=(2piR_G)/T_G*sqrt((R_G)/(R_J))` 

Podstawiamy dane liczbowe 

`V_(IJ)=(2*3,14*1,0*10^9m)/(617760s)*sqrt((1,0*10^9m)/(7*10^7m))=10165,75*sqrt(14,29)=38422,9m/s~~38,4(km)/s ` 

Odpowiedź: Pierwsza prędkość kosmiczna dla Jowisza wynosi około 38,4 km/s