Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień rodzaje badań najczęściej wykonywanych na potrzeby poradnictwa genetycznego.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • USG - pozwala na wykrycie wad rozwojowych zarodka lubpłodu
  • inwazyjne badania prenatalne - polegają na pobraniu płynu owodniowego, krwi pępowinowej lub tkanki płodu. Wykonywane są w przypadku, gdy istnieje realne wystąpienie wady genetycznej u rozwijającego się płodu. Do tego typu badań zalicza się m.in. amniopuncję i biopsję kosmówki.
  • testy biochemiczne - wykonuje się w celu oznaczenia stężenia substancji, które pojawiają się w płynach ustrojowych w przypadku rozwoju konkretnej choroby genetycznej
  • molekularne testy diagnostyczne - pozwalają na wykrycie mutacji w DNA, która odpowiedzialna jest za rozwój choroby genetycznej
  • analiza kariotypu - pozwala na wykrycie chorób spowodowanych mutacjami chromosomowymi, które powodują defekt w budowie lub zmiany w liczbie chromosomów