Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dowiedz się więcej o wpływie zlodowaceń na świat organizmów. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dowiedz się więcej o wpływie zlodowaceń na świat organizmów.

Sprawdź w internecie Zadanie

W okresie lodowcowym, kiedy to lądolód pokrywał znaczne obszary Ziemi, wiele gatunków roślin i zwierząt dokonywało ekspansji na tereny położone na południe od obszaru ich naturalnego występowania. Mimo ocieplenia gatunki te przetrwały, ale ich zasięg geograficzny znacznie się skurczył. Większość polskich reliktów glacjalnych (polodowcowych) znajduje się na terenie pasm górskich - Tatr i Karkonoszy. 

Poniżej podano przykłady polskich reliktów polodowcowych.

 

Przykłady relików glacjalnych w faunie Polski:

- kozica Rupicapra rupicapra
- świstak  Marmota marmota
- nornik śnieżny  Microtus nivalis
- darniówka tatrzańska  Mictrotus tatricus  
- płochacz halny  Prunella collaris
- czeczotka  Carduelis flammea
- siwerniak  Anthus spinoletta
- słowik podróżniczek  Luscinia svecica
- głowacz pręgopłetwy  Cottus poecilopus
- miedziopierś alpejska  Somatochlora alpestris
- skrzelopływka bagienna  Branchinaceta paludosa
- poczwarówka kolumienka  Columella columella

Przykłady reliktów glacjalnych we florze Polski:

- brzoza karłowata  Betula nana
- dębik ośmiopłatkowy  Dryas octopetala
- malina moroszka  Rubus chamaemorus
- wierzba lapońska Salix lapponum
- wierzba zielna  Salix herbacea
- bażyna czarna  Empetrum nigrum 
- skalnica śnieżna  Saxifraga nivalis