Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wskaż poprawne dokończenie zdania...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Odpowiedź: C - w punkcie 3

Podczas gdy chłopiec cały czas porusza sznurkiem, na kamień działa siła dośrodkowa umożliwiająca kamieniowi poruszanie się po okręgu. W momencie, w którym chłopiec puści sznurek kamień będzie poruszał się po prostej stycznej do okręgu, po którym się wcześniej poruszał. Aby lot kamienia był nakierowany na puszkę, chłopiec musi puścić kamień w punkcie 3. W innych wypadkach kamień poleci w różne kierunki i nie trafi w puszkę (jak na rysunku poniżej)