Fizyka
 
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Odpowiedz, dla jakich metali... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczamy największą i najmniejszą energię, jaką możemy uzyskać korzystając ze światła widzialnego

Największą energię uzyskamy dla światła o najmniejszej długości fali, czyli dla światła fioletowego o

 

 

Najmniejszą energię uzyskamy dla światła o największej długości fali, czyli dla światła czerwonego o

 

Efekt fotoelektryczny będziemy w stanie wywołać dla metali, dla których praca wyjścia mieści się w zakresie energii uzyskiwanych dla światła widzialnego. 

Są to np.

bar -

cez -

potas -

rubid -

stront -

sód -