Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Wyjaśnij, co znaczy, że Stany Zjednoczone miały ustrój 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, co znaczy, że Stany Zjednoczone miały ustrój

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Stany Zjednoczone miały ustrój federacyjny, co znaczy, że państwo składało się z części obdarzonych autonomią - stanów, ale posiadających wspólny, federacyjny rząd. Poszczególne stany dysponowały pewnym zakresem samodzielności ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na swym terytorium, ale podlegały rządowi federalnemu. W kompetencjach rządu leżała polityka zagraniczna oraz obronność. W państwie istniała zasada trójpodziału władz. Władzę ustawodawczą sprawował Kongres, złożony z Senatu i Izby Reprezentantów. Władza wykonawcza spoczęła w rękach prezydenta, a sądownicza - w rękach Sądu Najwyższego.