Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Odszukaj w każdym wierszu hasła związane 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Odszukaj w każdym wierszu hasła związane

1 Zadanie

  • DEIZM - pogląd uznający istnienie Istoty Najwyższej, będącej stwórcą świata i zasad w nim obowiązujących, która jednak nie wpływa na jego rozwój. Deiści zaprzeczali możliwości objawienia się woli Boga w świecie i nie uznawali sformalizowanych kultów religijnych.
  • WOLNY RYNEK - rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Wolny rynek był istotą liberalizmu gospodarczego, głoszonego przez angielskiego filozofa doby oświecenia - Adama Smith'a.
  • ATEIZM - filozoficzne poglądy teoretyczne lub postawy praktyczne, negujące istnienie Boga.
  • KRYTYCYZM - postawa umysłowa i badawcza postulująca dociekanie racji wszelkich przekonań, którą cechuje gotowość do przyjmowania twierdzeń tylko należycie uzasadnionych i sprawdzonych oraz do zmiany uznanych już twierdzeń wobec nowych, przeczących im faktów.