Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Przeanalizuj diagram statystyczny, a następnie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeanalizuj diagram statystyczny, a następnie

3 Zadanie
4 Zadanie

W pierwszym dwudziestoleciu XVII w. - wielkość wywozu zboża utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W 1618 r. wynosiła 118 tys. łasztów, a rok póżniej - 100 tys. łasztów. W kolejnych latach tendencja była zarówno malejąca, jak i rosnąca. Największe załamanie w handlu zbożem nastąpiło w 1661 r.  i 1671 r. - wyniosło ~ 25 tys. łasztów. 

Ogólna tendencja eksportu zboża w XVII w. była spadkowa. Eksport zboża w latach: 1618 - 1700 zmniejszył się o 89 tys. łasztów, czyli o ok. 75 %.

Przyczyny takiej tendencji :

  • Wojny toczone przez Rzeczpospolitą w XVII w.: powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, wojny z Rosją oraz Turcją.
  • Straty ludnościowe, sięgające 1/4 mieszkańców Rzeczypospolitej. 
  • Upadek handlu oraz kryzys rzemiosła.
  • Zniszczone folwarki szlacheckie.
  • Zmniejszenie liczby zwierząt hodowlanych, często rekwirowanych przez obce armie. Wywołało to spadek ilości używanych nawozów naturalnych, a w konsekwencji - spadek plonów.