Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i wykonaj 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i wykonaj

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Napisz, jakich argumentów użył poseł, zrywając sejm. Czy cię one przekonują? Uzasadnij swoje zdanie

- Poseł zrywający sejm tłumaczył się jedynie własną pozycją. Wzniósł okrzyk: " Nie ma zgody na sejm! ", a zapytany o powód zerwania obrad sejmu dodał: " Jestem poseł, nie pozwalam ". Argument nie przekonuje mnie, ponieważ w żaden sposób nie uzasadnia bezpodstawnego zrywania sejmów. Na zrywaniu obrad sejmu najbardziej zależało wrogom Rzeczypospolitej oraz przekupnym magnatom, którzy lekceważyli władzę króla. Zasada "liberum veto" wcale nie zapewniała szlachcie wolności - jak wówczas sądzono. Wręcz przeciwnie - paraliżowała sejm i całe państwo. Tradycja zrywania obrad parlamentarnych przez sprzeciw jednego posła umożliwiła rodom magnackim oraz obcym mocarstwom manipulowanie obradami sejmu. Doprowadziła do rozbiorów Polski w 1773, 1793 i 1795 roku.

b) Napisz, ile sejmów odbyło się w okresie panowania Augusta III. 

- W okresie 30-letniego panowania Augusta III - wszystkie sejmy zostały zerwane. Cyt. Dobry pan ze wszech miar August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł .