Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Przeanalizuj tekst źródłowy, a następnie wykonaj 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeanalizuj tekst źródłowy, a następnie wykonaj

3 Zadanie

a) Wyjaśnij, co skłoniło Piotra I do przeprowadzenia reform w państwie .

- Do przeprowadzenie reform w państwie skłoniło Piotra I nieokrzesanie i brak wykształcenia wśród Rosjan. Nowy car pragnął odbudowy potęgi Rosji. Chciał, aby jego państwo upodobniło się do krajów Europy Zachodniej.

b) Wymień dziedziny, jakich dotyczyły reformy Piotra I opisane w źródle

- Reforma wojskowa - wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej dla szlachty. Cyt. [Piotr I] zmusił całą szlachtę swego państwa, zdolną do noszenia broni, tak kniaziów, jak bojarów, do zaciągnięcia się w charakterze prostych żołnierzy i dragonów . Zmiany w armii na wzór zachodni - powiększanie sił morskich, rozbudowa floty morskiej.

- Reforma obyczajowa - zmiana rosyjskich obyczajów na obowiązujące w społeczeństwach zachodnioeuropejskich. Nakaz, aby bojarzy golili brody i ubierali się na wzór francuski. Cyt. drugie brody Moskali, ich kołpaki i drugie stroje zniekształcają całkowicie oficerów i żołnierzy, wydał ogólny rozkaz, by wszscy poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę francuską

c) Oceń, dlaczego uważa się, że działania podjęte przez Piotra I były korzystne dla państwa. Uzasadnij swoją opinię

- Reformy przeprowadzone przez Piotra I, spowodowały, że Rosja stała się potęgą europejską. Rozbudowana i unowocześniona armia liczyła na początku XVIII w. ok. 100 tys. żołnierzy. Reforma administracji i stworzenie nowych organów centralnych usprawniły zarządzanie państwem. Rozwijano gałęzie gospodarki związne z metalurgią, górnictwem oraz tekstyliami. W momencie śmierci Piotra I cesarska flota należała do najpotężniejszych na Bałtyku. Kiedy w 1762 r. tron przejęła caryca Katarzyna II, Rosja była przygotowana militarnie i gospodarczo do walki o dominującą pozycję w Europie.