Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Porównaj postanowienia ugody sandomierskiej 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Porównaj postanowienia ugody sandomierskiej

2 Zadanie
3 Zadanie
1 Zadanie

Ugodę sandomierską zawarli w 1570 r. - luteranie, kalwini i arianie. Uznali swe wyznania i zobowiązali się do zwoływania wspólnych synodów oraz powszechnego użytkowania zborów. Działając razem, chcieli być silni w konfrontacji z Kościołem katolickim. Ugoda sandomierska przyczyniła się do umocnienia tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej.

Akt konfederacji warszawskiej uchwalono na sejmie konwokacyjnym w 1573 r. Na jego podstawie ustalono pokój religijny w państwie i zapowiedziano kary dla tych, którzy będą łamać prawa innowierców. Akt zaprzysięgał każdy nowo obrany król. Rzeczpospolita stała się pierwszym państwem w Europie, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną. Dzięki tolerancji religijnej Rzeczpospolita Obojga Narodów uniknęła krwawych wojen religijnych, powszechnych w tym czasie w Europie Zachodniej.