Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Opisz, w jaki sposób wyłoniono władcę 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Po śmierci Zygmunta II Augusta - ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów - w Rzeczpospolitej zapanowało bezkrólewie. Władzę objął interrex (między-król), którym został prymas Jakub Uchański. Zwołał on sejm konwokacyjny, podczas którego ustalono datę oraz miejsce wolnej elekcji, czyli wyboru nowego króla. Zarządzono, że w wyborze monarchy będzie mógł uczestniczyć każdy szlachcic.

Pierwszym królem elekcyjnym został francuski książę - Henryk Walezy.

  • Henryk Walezy .