Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Co doprowadziło do wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego? 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Co doprowadziło do wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego?

Ćwiczenie Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Rokosz - ( bunt ) zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi pod hasłem obrony zagrożonego prawa. Możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa królowi przewidywały artykuły henrykowskie. 

Przyczyną zawiązania rokoszu Zebrzydowskiego było niezadowolenie z polityki króla Zygmunta III Wazy, który zmierzał do wzmocnienia władzy królewskiej, wprowadzenia dziedziczności tronu i pozbawienia szlachty przywilejów . Na czele rokoszy stanął wojewoda krakowski - Mikołaj Zebrzydowski . W buncie uczestniczyła szlachta i magnateria, zarówno katolicka, jak i protestancka. Żądano ograniczenia władzy królewskiej, odebrania królowi prawa rozdawania zwolnionych urzędów, prawa kontrolowania dochodów kraju. Chciano, aby decyzje króla były kontrolowane przez senatorów - rezydentów. Domagano się obieralności urzędów ziemskich na sejmikach i ścisłego przestrzegania przez posłów instrukcji sejmikowych. 

Wojska rokoszan zostały rozbite przez oddziały królewskie w bitwie pod Guzowem (1607 r.)