Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Wyjaśnij, jak widział rolę szlachty w ustroju 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, jak widział rolę szlachty w ustroju

Ćwiczenie Zadanie

Andrzej Frycz Modrzewski uważał, że szlachta pełni w Rzeczypospolitej bardzo ważną rolę. Wraz z królem oraz senatem współrządzi państwem. Decyzje podejmowane przez przedstawicieli stanu szlacheckiego na sejmach i sejmikach powinny być przemyślane. Od nich zależy bowiem dobro państwa. 

- W swoim dziele: " O poprawie Rzeczypospolitej " Andrzej Frycz Modrzewski dał wyraz swoim śmiałym poglądom dotyczącym funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Opowiadał się za równością przedstawicieli wszystkich  grup społecznych wobec prawa, opieką państwa nad ubogimi, gospodarką i szkolnictwem oraz za utworzeniem polskiego kościoła narodowego na podstawie idei reformacyjnych. 

Jakie słabe strony tego systemu dostrzegał pisarz?

- Andrzej Frycz Modrzewski w pięciu księgach swego dzieła wskazał te elementy państwa, które wymagały naprawy oraz reform, m.in. system edukacji, władza wykonawcza, sądownictwo. Autor podkreślał rolę silnej władzy królewskiej. Ideał władcy to – zdaniem autora – mądry i roztropny człowiek, otoczony grupą zaufanych i bardzo doświadczonych doradców.