Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Opisz przebieg rozruchów religijnych w Wilnie 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Opisz przebieg rozruchów religijnych w Wilnie

Ćwiczenie Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • Przebieg rozruchów religijnych w Wilnie w 1581 r.

- W 1581 r. doszło w Wilnie do rozruchów pomiędzy katolikami a innowiercami. Palono księgi wyznawców Kalwina i Lutra, zakazano grzebania zwłok oraz śpiewania pieśni pogrzebowych. Wileńscy żacy podjudzali okoliczną ludność do zburzenia oraz splądrowania protestanckich zborów. 

  • Jakie działania nakazał podjąć władzom miejskim Stefan Batory?

- Stefan Batory rozkazał okolicznym władzom miejskim, aby nawoływali do zaprzestania rozruchów i próbowali przywrócić spokój oraz ład w mieście. Król nakazał, aby zatrzymywano wszystkich, którzy nie zaprzestaną prześladowania protestantów. Urzędnicy królewscy mieli osobiście rozprawić się z prowokatorami zamieszek. Cyt. A jeśli by kto [...] rozruchy jakie wszczynał, tedy abyście takowego każdego [...] na urzędzie zatrzymawszy, nam o tem znać dawali koniecznie .