Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Wymień grupy etniczne, które obok 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień grupy etniczne, które obok

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Grupy etniczne, które obok Polaków zamieszkiwały Rzeczpospolitą Obojga Narodów :

  • Żydzi;
  • Niemcy; 
  • Rusini;
  • Litwini;
  • Ormianie;
  • Tatarzy;