Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Przedstaw postanowienia unii lubelskiej opisane 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przedstaw postanowienia unii lubelskiej opisane

Tekst źródłowy Zadanie

Postanowienia unii lubelskiej opisane w źródle :

- Na mocy unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożona z dwóch państw: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cyt. Iż już Korona i wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna spólna Rzeczypospolita

- Na czele państwa miał stać wspólny władca, wybierany w czasie wolnej elekcji przez szlachtę polską i litewską. Cyt. A temu (...) narodowi, żeby już wiecznymi czasy (...) jeden król spólny rozkazywał, który spólnymi głosy od Polaków i Litwinów obran .

- Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.

- Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach.

- Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną.

- Powołano wspólny sejm, złożony z przedstawicieli obu krajów.

  • Wyjaśnij, co oznaczały postanowienia zawarte w punkcie 9. aktu unii .

- Postanowienia zawarte w punkcie 9. aktu unii zachowywały wszystkie dotychczasowe prawa, przywileje, wolności, urzędy centralne oraz tytuły obowiązujące w obu krajach.