Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010

Przedstaw powód przeprowadzenia egzekucji dóbr

Ćwiczenie Zadanie

Powód przeprowadzania egzekucji dóbr, który został uznany w źródle za najważniejszy to - opustoszały skarb królewski, brak pieniędzy na prowadzenie wojen z wrogami Rzeczypospolitej. Ponadto szlachta domagała się przestrzegania prawa o tzw. incompatibiliach (z 1504 r., sejm piotrkowski w czasach Aleksandra Jagiellończyka), czyli zakazie sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów. Żądano utworzenia stałego wojska i uporządkowaniu skarbu - rozdzielenia dochodów króla i dochodów państwa oraz przeznaczenia czwartej części państwowych dochodów na wojsko (tzw. wojsko kwarciane). 

Wspomniana w tekście lustracja miała służyć zrewidowaniu i skontrolowaniu dóbr królewskich. Miano jej dokonywać co pięć lat.