Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Opisz postanowienia traktatu krakowskiego 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Opisz postanowienia traktatu krakowskiego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Postanowienia traktatu krakowskiego z 1525 r. :

  • Wielki mistrz zakonu krzyżackiego - Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i dokonał sekularyzacji Księstwa Pruskiego. Powołał państwo świeckie - Prusy Książęce.
  • Sładając hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu, nałożył na swoje państwo obowiązek pomocy zbrojnej polskiemu monarsze.
  • W razie wygaśnięcia pruskiej dynastii Hohenzollernów Prusy Książęce miały być włączone do Polski.