Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Czym zajmował się zakon jezuitów? Jakie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Czym zajmował się zakon jezuitów? Jakie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Towarzystwo Jezusowe - jezuici .

Zakon jezuitów został założony w 1540 r. przez Ignacego Loyolę. Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jezuici składali tradycyjne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz dodatkowy ślub - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Zakonników do nowego zgromadzenia wybierano według ścisłych kryteriów - kandydat musiał wykazać się zdolnościami intelektualnymi oraz silną osobowością. Jezuici za swe główne cele uznawali: nawracanie pogan , przeciwdziałanie reformacji oraz prowadzenie szkół,  słynących z wysokiego poziomu nauczania. 

Na terenach zagrożonych wpływami reformacji - jezuici zakładali szkoły i głosili kazania. Zajmowali się działalnością misyjną w krajach, do których nie dotarło wcześniej chrześcijaństwo - w Indiach, Japonii, Afryce i nowo odkrytej Ameryce.