Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Scharakteryzuj wyznanie luterańskie. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Scharakteryzuj wyznanie luterańskie.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wyznanie luterańskie - charakterystyka .

Twórcą nowego wyznania ewangelicko - augsburskiego , zwanego luterańskim był Marcin Luter

Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. " sola gratia "). Sakrament są dla nich " znakami i świadectwami woli Bożej ". Luteranie uznają jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Komunię św. udzielaną pod dwiema postaciami (chleba i wina). Pobożność ewangelicja opiera się na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. Według luteran - zbawienie uzależnione jest od wiary oraz łaski Boga.