Historia
 
Historia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Opisz przejawy kryzysu gospodarczego, jaki 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Opisz przejawy kryzysu gospodarczego, jaki

Ćwiczenie Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie

Przejawy kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Rzeczpospolitą w XVII w. :

  • Toczone w XVII w. przez Rzeczpospolitą wojny (powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki) doprowadziły do wyniszczenia gospodarczego Rzeczypospolitej oraz strat ludnościowych. Część wielkich miast - tj. Warszawa, Kraków oraz Poznań utraciły ok. połowy mieszkańców.
  • Nastąpił upadek handlu.
  • Przemarsze wrogich wojsk wraz z rabunkami hamowały rozwój miast, powodowały upadek handlu oraz rzemiosła. 
  • Wiele kwitnących w XVI w. osad zamieniło się w pustki. Małe miasta zaczęły przypominać osady rolnicze. Terytorium Rzeczypospolitej zmniejszyło się z blisko miliona do 733 tys. km 2 .
  • Wojny spowodowały spadek zamożności średniej szlachty. Wiele folwarków zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych, brakowało rąk do pracy, spadała również wydajność chłopów pańsczyźnianych.