Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Oceń skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku :

W wyniku wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku państwo polsko - litewskie utraciło ponad jedną czwartą swojego terytorium. W pierwszych latach panowania Władysława IV Wazy obszar Rzeczypospolitej obejmował 990 tys. km 2 , a w 1667 r., po podpisaniu pokoju w Andruszowie - już tylko 733 tys. km 2 .

Po zakończeniu wojen, Rzeczpospolitą zamieszkiwało ok 6 - 7 mln. mieszkańców, a więc o 30% mniej niż w poprzednim okresie. Część wielkich miast, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań - utraciły ponad połowę mieszkańców. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez obce wojska. Zniszczenia i ubytek ludności szczególnie dotknął jednak miasta małe, które podupadły i zmieniły się w obszary rolnicze. Wojny doprowadziły do degradacji ogromnych obszarów kraju. Wiele kwitnących w XVI w. osad - zamieniło się w pustki. Ziemie opuszczono i zaniedbano, brakowało rąk do pracy. 

Przez polskie ziemie przeszły klęski głodu oraz epidemie chorób. Nastąpił kres polskiej tolerancji religijnej, wzrosła niechęć do przedstawicieli innych wyznań niż katolickie. W czasie potopu szwedzkiego dochodziło do mordowania i wypędzania protestantów. Podupadło rolnictwo, przemysł i handel. Pieniądz wypływał z kraju. Pod koniec XVII stulecia Rzeczpospolita była krajem znacznie uboższym, niż w poprzednim okresie.