Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2010
Przedstaw najważniejsze polityczne, terytorialne 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw najważniejsze polityczne, terytorialne

Ćwiczenie Zadanie
  • Przedstaw najważniejsze polityczne, terytorialne i gospadarcze postanowienia pokoju oliwskiego

- Król Jan Kazimierz Waza zrzekł się pretensji do Królestwa Szwedzkiego; 

- Do Szwecji przyłączono Inflanty wraz z Dźwiną;

- Rzeczpospolita Polska zrzekła się pretensji do Estonii i Ozylii;

- Szwecja zobowiązała się do nierozciągania swych posiadłości na obszary Kurlandii i Semigalii;

- Wschodnie Inflanty pozostały w posiadaniu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego;

- W granice Królestwa Polskiego powrócił: Malbork oraz Elbląg wraz z okolicznymi twierdzami, a także miasta pruskie obsadzone dotychczas szwedzkimi wojskami;

- Przywrócono handel lądowy oraz morski pomiędzy RON a Szwecją;

- Obywateli Wielkopolski zwolniono z wszelkich ceł oraz podatków płaconych dotychczas w Szczecinie;

- Gdańsk oraz miasta pruskie odzyskały swobodę handlu i opłat prowadzonych z Król. Szwecji;