Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj przykład temperatury... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Temperatura topnienia ołowiu to 328 o C a rtęci -39 o C. Aby więc oba ciała były jednocześnie ciałem stałym,  musi to być temperatura niższa niż -39 o C czyli np. -40 o C

b) Temperatura topnienia ołowiu to 328 o C a rtęci -39 o C, a temperatura wrzenia ołowiu to 1756 o C a rtęci 357 o C. Aby więc oba ciała były jednocześnie cieczą,  musi to być temperatura niższa niż 357 o C ale wyższa niż 328 o C, czyli np. 330 o C

c) Temperatura wrzenia ołowiu to 1756 o C a rtęci 357 o C, aby więc jednocześnie oba ciała były gazami, musi to być btemperatura wyższa od 1756 o C, czyli np. 1760 o C