Fizyka
 
To jest fizyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj wielkość, jaką wskaże... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) 

Obliczamy masę ciężarka

Następnie obliczamy siłę ciężkości

Następnie należy obliczyć siłę wyporu wody. Będzie ona równa ciężarowi wypartej wody. Wypartej wody będzie tyle, jaką objętość ma zanurzony w nim przedmiot - w tym wypadku 10cm3

Obliczamy więc masę wypartej wody

Następnie obliczamy ciężar tej wody

Siłomierz wskaże wypadkową obu sił, którą obliczymy ze wzoru

Odpowiedź: Siłomierz wskaże wartość 1N

b)

Obliczamy siłę ciężkości śrubki

Następnie obliczamy objętość, jaką ma śrubka. Wartość ta będzie równa objętości wypartej wody

Obliczamy masę wypartej wody

Oraz siłę wyporu

Siłomierz wskaże wypadkową obu sił, którą obliczymy ze wzoru

Odpowiedź:  Siłomierz wskaże wartość 87,2mN