Fizyka
 
To jest fizyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Odpowiedz na pytania...

1 Zadanie
2 Zadanie

a) 

W czajniku, oprócz głównej komory do której nalewamy wodę, znajduje się druga, wąska komora, która opatrzona jest podziałką. Obie te komory połączone są otworem, tak, że woda z jednej może przepływać do drugiej. Nalewając wody do głównej komory czajnika jednocześnie nalewamy wody do komory ze wskaźnikiem. Po odstawieniu czajnika poziom wody w obu komorach się wyrównuje i dzięki podziałce możemy odczytać jaka to jest objętość. Działanie tego wskaźnika oparte jest na zasadzie działania naczyń połączonych

b)

Studnia artezyjska jest to studnia powstała poprzez wywiercenie otworu do wód artezyjskich, które znajdują się głęnoko pod ziemią. Ciśnienie hydrostatyczne wody powoduje, iż w miejscu wywiercenia otworu woda wypływa samoczynnie