Fizyka
 
To jest fizyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Naszkicuj w zeszycie wykres... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Aby możliwe stało się naszkicowanie wykresu zależności prędkości od czasu dla ciał A-D, należy najpierw obliczyć ich prędkości, korzystając z danych zawartych na wykresie.

Dla ciała A

W pierwszej sekundzie przebyło ono drogę 5m, jego prędkość w tym momencie wynosiła

 

Od pierwszej do drugiej sekundy ciało się nie poruszało, więc jego prędkość 

 

Od drugiej do czwartej sekundy ciało przebyło drogę 3m, czyli jego prędkość wyniosła

 

Dla ciała B

W ciągu dwóch pierwszych sekund ciało przebyło odległość 4m, więc jego prędkość wyniosła

 

Od drugiej do czwartej sekundy ruchu ciało przebyło odległość 2m, więc jego prędkość wyniosła

 

Dla ciała C

W ciągu pierwszych 3 sekund ciało przebyło odległość 3m

 

W ciągu ostatniej sekundy ciało się nie poruszało

 

Dla ciała D

Ciało to poruszało się ruchem jednostajnym, w ciągu 4s przebyło drogę 3m. Jego prędkość wyniosła więc

 

 

 

 

Wykres zależności prędkości od czasu będzie wyglądał więc następująco