Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

a) 

Dane:  

Szukane:

`V_k=? `

Obliczenia:

Na początku obliczamy o jaką wartość zwiększyła się prędkość samolotu w czasie jego lotu z przyspieszeniem. 

`DeltaV=a*t `

`DeltaV=5m/(s^2)*10s `

`DeltaV=50m/s ` 

W celu obliczenia końcowej prędkości samolotu należy dodać do prędkości początkowej wartość zmiany prędkości w czasie lotu z przyspieszeniem

 

`V_k=V_p+DeltaV `

`V_k=200m/s+50,/s `

`V_k=250m/s `

Odpowiedź: Samolot leciał z prędkością 250m/s

 

b) 

Dane:

`V_p=150m/s `

`t=20s `

`a=-6m/(s^2) `

Szukane:

`V_k=? `

Obliczenia:

Na początku obliczamy o jaką wartość zwiększyła się prędkość samolotu w czasie jego lotu z przyspieszeniem. 

`DeltaV=a*t `

`DeltaV=-6m/(s^2)*20s `

`DeltaV=-120m/s ` 

W celu obliczenia końcowej prędkości samolotu należy dodać do prędkości początkowej wartość zmiany prędkości w czasie lotu z przyspieszeniem

 

`V_k=V_p+DeltaV `

`V_k=150m/s+(-120m/s) `

`V_k=150m/s-120m/s ` 

`V_k=30m/s `

Odpowiedź:  Samolot leciał z prędkością 30m/s