Fizyka
 
To jest fizyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Narysuj konstrukcyjnie (za pomocą cyrkla i linijki)... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

Aby utworzyć tą konstrukcję, na początku nanosimy trzy odcinki o wartościach 200, 300 i 400 N. Następnie na odcinku o długości 400N (będący naszą siłą wypadkową) z każdego z jego końców tworzymy okręgi o promieniu 200 i 300 N. Punkt przecięcia się obu okręgów daje punkt, w którym znajdować będzie się wektor siły o wartości 200N. Następnie konstreukcyjnie prowadząc proste z tego punktu do końców wektora siły wypadkowej uzyskujemy wektor drugiej siły o wartości 300 N. Kąt pomiędzy tymi siłami wynosi ok. 76 o