Matematyka
 
Matematyka wokół nas 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jeżeli zdanie jest prawdziwe ... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeżeli zdanie jest prawdziwe ...

12 Zadanie
13 Zadanie

a) Iloczyn liczb pierszych 3 i 7 jest liczbą pierwszę . FAŁSZ

 

21 jest liczbą złożoną.

 

b) Najmniejsza liczba pierwsza pomnożona przez dowolną liczbę pierwszą jest liczbą parzystą. PRAWDA

Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2. Każda liczba pomnożona przez 2 jest liczbą parzystą, np.:

 

 

c) Iloczyn trzech liczb pierwszych jest liczbą złożoną.  PRAWDA

Jeżeli liczba jest iloczynem trzech liczb, to musi się dzielić przez te liczby, czyli ma conajmmniej  trzy dzielniki, czyli jest liczbą złożoną. Np.:

 

2, 3 oraz 7 są liczbami pierwszymi. 

Dzielniki 42 to: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 

Liczba 42 jest liczbą złożoną. 

 

d) Dane są liczby pierwsze: 2,3,5,7. Iloczyn dowolnych dwóch wymienionych liczb, w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5.  FAŁSZ

Iloczyn 5 i dowolnej z wyżej wymienionych liczba będzie mieć cyfrę jedności równą0 lub 5. Ale jeżeli wezmę dwie inne liczby np. 3 i 7 to ich iloczyn to 21 i nie ma on cyfry jedności równej 0 lub 5. Podobnie jak pomnożymy 2 i 3, otrzymujemy 6. Iloczyn 2 i 7 orzymujemy 14.