Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Uzupełnij tabelkę

3 Zadanie
4 Zadanie

 

       
   
       

Sześcian ma 6 krawędzi jednakowej długości:

 

       
       

Prostopadłościan ma po 2 krawędzie każdej długości: