Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
Z pręta o długości 112 cm wykonano szkielet prostopadłościanu w którym 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z pręta o długości 112 cm wykonano szkielet prostopadłościanu w którym

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Suma długości wszystkich krawędzi wynosi 112 cm. 
Są 4 krawędzie o długości x, 4 krawędzie o długości 2x i 4 krawędzie o długości 4x. 

Zatem:
 
 
 
 

Najkrótsza krawędź ma długość 4 cm. 

   

Średnia krawędź ma długość 8 cm. 

 

Najdłuższa krawędź ma długość 16 cm.

 

Należy teraz obliczyć pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu.  

Prostopadłościan ten ma:
- 2 ściany o wymiarach 4 cm na 8 cm;
- 2 ściany o wymiarach 4 cm na 16 cm;
- 2 ściany o wymiarach 8 cm na 16 cm; 

Pole wynosi więc:
  
 

Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 448 cm². 

Odpowiedź:

Aby okleić prostopadłościan potrzeba 448 cm² kartonu.