Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
Połącz funkcję opisaną słownie lub w tabeli z jej wzorem. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Połącz funkcję opisaną słownie lub w tabeli z jej wzorem.

2 Zadanie
3 Zadanie

I. - B. 
Dwukrotność liczby x to 2x. Powiększamy tę dwukrotność o 2, czyli mamy 2x+2. 

II. - E
Liczba o 2 większa od x to x+2. 

III. - C. 
Kwadrat liczby x to x². Pomniejszamy go o 2, czyli mamy x²-2. 

IV. - D.  
Dla x=-3 mamy y=6
6= -2 ∙(-3)
Dla x=1 mamy y=-2
-2= -2 ∙1
Aby otrzymać y mnożymy x razy -2, czyli y=-2x.

V. - F. 
Dla x=-2 mamy y=4
4=(-2)²
Dla x=1 mamy y=1
1=1²
Aby otrzymać y musimy obliczyć kwadrat liczby x, czyli y=x².

VI. - A.  
Dla x=-2 mamy y=1
1=-2 +3
Dla x=1 mamy y=4
4=1 +3
Aby otrzymać y musimy do x dodać 3, czyli y=x+3.