Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.

5 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

I. Dziedzina to zbiór: -4, -2, 0, 2, 4


II. Dla argumentu 4 funkcja przjmuje wartość 2. 


III. (Uwaga!!! Błąd w poleceniu. Prawdopodobnie chodzi o wartość przyjmowaną dla argumentu -2.) Funkcja dla żadnego argumentu nie przyjmuje wartości -2. 
Dla argumentu -2 przyjmuje wartość 1. 


IV. Zbiór wartości to zbiór: 0, 1, 2 


V. Zbiór punktów będących wykresem funkcji to: (-4,2), (-2,1), (0,0), (2,1), (4,2)