Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.

4 Zadanie
5 Zadanie

I. Wzór funkcji ma postać:
 

Dziedziną funkcji będą wszystkie liczby rzeczywiste oprócz 0, gdyż nie wolno dzielić przez 0.


A., B., E., nie moga należeć do wykresu funkcji, gdyż ich współrzędna x wynosi 0.    

C. (1,-5)
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt C należy do wykresu funkcji. 

D. (-2,-3)
 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt D nie należy do wykresu funkcji.  

F. (-1,5)
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt F należy do wykresu funkcji. 

G. (5,5)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt G nie należy do wykresu funkcji.  

H. (1,0)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt H nie należy do wykresu funkcji.  

I. (1,3) 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt I nie należy do wykresu funkcji.  

J. (2,-6)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt J nie należy do wykresu funkcji.  


Do wykresu funkcji należą punkty:
 
 


II. Wzór funkcji ma postać:
  

Dziedziną funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. 


A. (0,2)
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt A należy do wykresu funkcji. 

B. (0,1)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt B nie należy do wykresu funkcji.  

C. (1,-5)
 
 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt C nie należy do wykresu funkcji. 

D. (-2,-3)
 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt D nie należy do wykresu funkcji.  

E. (0,5)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt E nie należy do wykresu funkcji.  

F. (-1,5)
 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt F nie należy do wykresu funkcji. 

G. (5,5)
 
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt G nie należy do wykresu funkcji.  

H. (1,0)
 
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt H należy do wykresu funkcji.  

I. (1,3) 
  
  
Równość nie jest prawdziwa. Punkt I nie należy do wykresu funkcji.  

J. (2,-6)
 
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt J należy do wykresu funkcji.  


Do wykresu funkcji należą punkty:
 
 


III. Wzór funkcji ma postać:
 

Wykres tej funkcji jest prostą równoległą do osi x. Do wykresu tej funkcji należą punkty, których współrzędna y jest równa 5.  


Punkty należące do wykresu funkcji to:
 
 


IV. Wzór funkcji ma postać:
 

Dziedziną tej funkcji są liczby naturalne, czyli 0, 1, 2, 3, 4 ...
Skoro dziedziną są liczby naturalne, to zbiorem wartości również będą liczby naturalne. Funkcja nie będzie przyjmowała wartości ujemnych (Wartość wyrażenia 2x+1 dla każdego x naturalnego będzie liczbą dodatnią).

Punkty D. i F. nie należą do wykresu funkcji, gdyż ich pierwsza współrzędna nie jest liczbą naturalną (nie należy do dziedziny).  
Punkty C. i J. również nie będą należały do wykresu funkcji, gdyż przyjmują one wartości ujemne. 

A. (0,2)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt A nie należy do wykresu funkcji.  

B. (0,1)
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt B należy do wykresu funkcji.  

E. (0,5)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt E nie należy do wykresu funkcji. 

G. (5,5)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt G nie należy do wykresu funkcji.  

H. (1,0)
 
 
Równość nie jest prawdziwa. Punkt H nie należy do wykresu funkcji.  

I. (1,3)
 
 
Równość jest prawdziwa. Punkt I należy do wykresu funkcji.  


Punkty należące do wykresu funkcji to: