Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

I. Jeśli dany odcinek przekształcamy w symetrii względem jego środka, to nie zmienia on swojej długości. 
Odcinek symetryczny będzie miał długość również 12 cm
 


II. Odcinek symetryczny do danego również ma 12 cm.
Odcinki te są styczne w jednym z końców. Oznacza to, że utworzyły one odcinek złożony z dwóch odcinków długości 12 cm. 
Nowy odcinek ma więc 24 cm.  

 
 


III. Odcinek długości 12 cm dzielimy w stosunku 1:2, czyli:
 
 
 

Krótsza część odcinka ma długość 4 cm, dłuższa 8 cm. 

Względem punktu dzielącego ten odcinek wykonujemy symetrię. 

Nowy odcinek ma 16 cm długości.