Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Jeśli punkty A i B są symetryczne względem początku układu współrzędnych, to zarówno ich odcięte jak i rzędne są liczbami przeciwnymi. 


Odcięte:
 
 
  

Rzędne:
 
 
 
 
  


Znamy już wartość b. Obliczamy teraz wartość a (z równania opisujące zależność odciętych).
 
 
 
   


Zatem a=-4, b=3. 


Obliczamy współrzędne punktu M .
Odcięta:
 
Rzędna:
 

Punkt M=(-5,2)


Obliczamy współrzędne  punktu N .
Odcięta:
  
Rzędna:
  

 

Punkt  N=(5,-2)


Poprawna odpowiedź to D.