Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Na którym rysunku figury są symetryczne względem danej prostej?

5 Zadanie
1 Zadanie

Figury symetryczne przedstawiono na rysunkach: A. i B.  


Na rysunku C. figury nie są symetryczne. Ludzik po prawej stronie powinien mieć rączki w przeciwną stronę niż ludzik po lewej. 

Na rysunku D., aby pioruny były symetyczne musiałyby znajdować się na takiej samej wysokości. 

Na rysunku E. romb znajdujący się pod prostą jest znacznie bliżej tej prostej niż romb nad prostą. Aby były one symetryczne musiałyby być w tej samej odległości od prostej. 

Aby trójkąty na rysunku F. były symetryczne trójkąt pod prostą trzeby by odwrócić (przerzucić w pionie), tak by wierzchołek był w dół.