Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
Połącz układy równań z ich rozwiązaniami. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Połącz układy równań z ich rozwiązaniami.

2 Zadanie
3 Zadanie

Rozwiązujemy każdy z układów równań. 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

 


Przyporządkowanie to:
  
 


  

 
 
 

 
 

 


Przyporządkowanie to:
   
 


W przykładzie III. błędnie zapisano układ równań. Aby miał on rozwiązanie wśród zaprezentowanych, współczynnik przy x w pierwszym równaniu powinien wynosić -2 a nie 2. 

`III. \ {(-2x-y=0 \ \ \ \ \ \ \ |*2),(5x+2y=1):}` 

` \ + \ \ \ {(-4x-2y=0),(5x+2y=1):}` 
`\ \ \ ^ ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=1` 

`-2*1-y=0` 
`-2-y=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+y` 
`y=-2` 

`\ \ \ \ \ \ {(x=1),(y=-2):}` 


Przyporządkowanie to:
`III. \ - \ C.` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`IV. \ {(x-2y=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-3)),(3x-7y=1):}` 

` \+ \ \ \ {(-3x+6y=0),(3x-7y=1):}` 
`\ \ \ ^ ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ -y=1 \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ y=-1` 

`x-2*(-1)=0` 
`x+2=0 \ \ \ \ \ \ \ \ |-2` 
`x=-2` 

`\ \ \ \ \ {(x=-2),(y=-1):}`    


Przyporządkowanie to:
`IV. \ - \ B.`            

Odpowiedź:

I. - D.
II. - A.
III. - C.
IV. - B.