Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
W tabeli przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w jednej z klas. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W tabeli przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w jednej z klas.

2 Zadanie
3 Zadanie

I. Średnia ocen wynosiła 3,6

Obliczamy średnią ocen (iloraz sumy ocen przez ich ilość):
  
 


II.  Mediana wynosi 4. 
 


III. Sprawdzian pisało 30 uczniów. 

Obliczamy liczbę uczniów piszących sprawdzian. 
 
 


IV. Moda wynosi 4